Better Business har köpt Daymaker

Vi är glada över att kunna erbjuda alla tidigare kunder inom Daymaker att nu få

Better busniess Tillgång till sin data från tidigare undersökningar i Better Business rapportsystem ,Beonline, som är en vidareutveckling av det program som Daymaker har använt.

Better busniess Möjlighet till nya undersökningar i samma eller utvecklad form.

Vi på Better Business World Wide har under 25 år hjälpt företag och organisationer inom olika branscher att mäta samt utveckla kundupplevelser och ageranden genom Mystery Shopping och andra mätmetoder i över 60 länder. Vi är grundare och medlemmar av branschorganisationen MSPA Europe/Africa och utbildar både branschen och våra kunder i metoden genom forskning inom ämnet och våra böcker som finns på 25 språk. Vårt rapportsystem BeOnline erbjuder kunderna sofistikerade rapporter i realtid på obegränsat antal språk.

Lina Schölin, VD Better Business World Wide