Vad är ett bra kundmöte?

Guide till kundmöten som konverterar

Känner kunden sig sedd?

Välkomna kunden: När en kund går in i din butik, se till att de känner sig välkomna. En vänlig hälsning och ett leende kan göra underverk i kundmötet för att få kunden att våga.

Erbjud hjälp: Var tillgänglig för att hjälpa kunderna utan att vara påträngande. I början handlar kundmötet om att vissa att du är tillgänglig. Fråga om de behöver hjälp eller om de bara tittar runt. Påminn dem om att du finns där om de har några frågor.

Ögonkontakt och uppmärksamhet: När du pratar med en kund, se till att du håller ögonkontakt och ger dem din fulla uppmärksamhet. Det visar att du bryr dig om deras behov.

Anpassa din approach: Anpassa din kommunikation efter kundens behov. Vissa kunder föredrar att vara ostörda medan andra vill ha mer interaktion. Läs av kundens signaler och agera därefter.

Följ upp: Efter att en kund har haft kontakt med dig, följ upp för att säkerställa att de är nöjda med sitt besök och om de behöver ytterligare hjälp.

Ger ni intrycket av att vara tillgängliga för frågor?

Synlig personal: Se till att personalen är synlig i butiken och inte gömd bakom kassan eller i personalutrymmet. Det skapar en känsla av tillgänglighet.

Kommunikationsträning: Se till att du har fått träning i kundbemötande och hur man hanterar kundfrågor och att personal är väl insatta i produkter och tjänster som erbjuds.

Hjälpsamma svar: När kunder ställer frågor, ge tydliga och hjälpsamma svar. Om du inte vet svaret, erbjud att ta reda på det och återkomma till kunden.

Ställer ni rätt frågor?

Förstå kundens behov: Innan du börjar ställa direkta frågor, försök att förstå kundens behov och syfte med besöket. Det kan hjälpa dig att anpassa dina frågor.

Öppna frågor: Använd alltid öppna frågor i ditt kundmöte som börjar med ”vad,” ”varför” eller ”hur” för att uppmuntra kunden att prata mer och dela sina behov.

Lyssna aktivt: När kunden svarar på dina frågor, lyssna aktivt och visa att du bryr dig om deras svar. Det kan hjälpa dig att anpassa din rekommendation eller service.

Anpassa din approach: Använd svaren på dina frågor för att anpassa din approach och erbjuda produkter eller tjänster som passar kundens behov.

Missar ni möjligheter genom att inte leda kunden till avslut?

Kundens mål: Förstå kundens mål och syfte med besöket. Om de är ute efter att köpa något, hjälp dem att hitta det de letar efter. Använd också dina kunskaper om sortimentet till att hjälpa kunden och erbjud dem ytterligare produkter som är bra för samma sammanhang.

Rekommendationer: Om du har produkter eller tjänster som kan lösa kundens problem eller uppfylla deras behov, rekommendera dem aktivt. Föreslå alternativ och förklara fördelarna.

Följ upp: Efter att ha erbjudit rekommendationer, följ upp med frågor som ”Kan jag hjälpa dig med något mer?” eller ”Finns det något annat du letar efter?” Det visar att du är redo att hjälpa vidare.

Hantera invändningar: Om kunden har invändningar eller är osäker, erbjud alternativ och lösningar som kan övervinna deras betänkligheter.

Avslut: När kunden är nöjd med sitt val, vägled dem att ta beslut med frågor som ”ska jag slå in den åt dig” eller ”vill du köpa den idag”? Eller föreslå olika betalningsalternativ.

Tacka dem för deras besök och välkomna dem att återkomma.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa ett kundmöte som kunden kommer att minnas och förhoppningsvis blir återkommande. Detta kan öka kundnöjdhet och lojalitet, vilket är avgörande för en framgångsrik butik.