Kundundersökning

Vi finns här för att hjälpa företag att förstå sina kunders behov, önskemål och preferenser genom marknadsundersökning i intervjuformat. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som ger dig ovärderlig insikt och hjälper dig att fatta informerade beslut och ta er vidare till nästa nivå genom att fatta mer informerade och effektiva beslut.

Intervjuformatet är en effektiv och djupgående marknadsundersökningsmetod.

Kundintervjuer efter exempelvis besök i butiken ger viktig feedback och insikt som kan hjälpa butiken att förbättra kundupplevelsen, differentiera sig på marknaden och öka lojaliteten hos kunderna.

Feedback om kundupplevelsen Kundintervjuer ger möjlighet att få direkt feedback från kunderna om deras upplevelse i butiken. Detta inkluderar allt från kundservice till produktutbud och butikslayout. Att förstå kundernas perspektiv kan hjälpa butiken att identifiera områden för förbättring och göra nödvändiga justeringar för att öka kundnöjdheten.

Utvärdera era marknadsföringsstrategier Kundintervjuer kan hjälpa till att utvärdera hur väl olika marknadsföringsstrategier fungerar. Genom att fråga kunderna hur de hörde talas om butiken eller vilka kampanjer som lockade dem kan man få viktig information om vilka marknadsföringsinsatser som ger bäst resultat.

Kontakta oss kostnadsfri offert