Kontrolltjänster

Arbetet med olika typer av kvalitetssäkring skapar ökad intern medvetenhet. Vi tänker att det är lite som att låta en extern partner göra en behovsanalys på sin verksamhet!

Vi kvalitetssäkrar din verksamhet!

Utgångspunkten hos våra kunder är oftast att man är i behov av en nulägesanalys för att kunna agera och sätta in relevanta actions. Många använder även kvalitetssäkring och Kontrolltjänster i förebyggande syfte. För att signalera vilka policys som gäller och skapa medvetenhet i organisationen.

Att arbeta med intern kvalitetssäkring

Behov

Hur ser det ut i dagsläget?

Kontroller

Löpande mätningar för att fånga ageranden.

Rapportering

Översiktlig rapportering i portalen.

Analys

Vad fungerar och vad fungerar inte?

Agerande

Förstärkning av rutiner och arbetssätt.

Kontakta oss