kund håller shopping påsar efter en bra kundupplevelse

Förbättra kundupplevelser, kvalitet och lönsamhet

Mystery Shopping och kontrolltjänster.

Öka förståelsen för er kundupplevelse

Experter på utvärdering och rådgivning

Ert varumärke har stor betydelse och förmedlar ett löfte till era kunder. För att uppnå en positiv association och god varumärkeskännedom krävs ett varumärke som levererar kundupplevelser högt över förväntan. Vi kartlägger hur era standards och ert varumärke fungerar ur ett kundperspektiv så att ni snabbt kan sätta in förbättringsåtgärder där det behövs.

Nöjda kunder

Better Business skyddar varumärket

Better Business Sweden AB är en kundupplevelsepartner som genom mystery shopping i fysiska enheter, webb, callcenter och chatt, samt omfattande kontrolltjänster hjälper bolag i alla branscher att skydda och säkerställa att de lever upp till sitt varumärkeslöfte och på så sätt ökar sina intäkter.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er utveckla kundupplevelsen.