Konkurrentmätningar

Säkerställandet av en hög nivå på kundupplevelsen är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska kunna bygga och bibehålla sin kundbas. Att genomföra en benchmarking-analys genom mystery shopping är ett effektivt sätt att mäta och jämföra sin kundupplevelse gentemot konkurrenterna.

konkurrentmätning i butik

Hur står ni er i konkurrensen?


Benchmarking hjälper er att

  • Se nya trender och innovationer i branschen så ni kan anpassa er efter förändringar.
  • Identifiera områden inom kundupplevelsen där ni kan förbättra er, exempelvis inom produktkvalitet och leveranstid till kundsupport och returpolicy.
  • Få insikt om er position på marknaden, identifiera potentiella hot och möjligheter i syfte att anpassa er strategi.

Process

För att få jämförbara resultat används ert befintliga frågeformulär vid utvärdering av utvalda konkurrenter. (Saknas ett formulär skapar vi ett tillsammans med er där vi säkerställer att ni får ut det som är viktigt i relation till er strategi.

Vi väljer tillsammans ut orter och antal enheter som ska besökas.

Resultaten kan du sedan analysera i vårt smidiga onlineverktyg.

Kontakta oss för att få veta mer.