mysteryshopper walking away

Mystery Shopping

Integrera mystery shopping som en strategi för motivation och ledarskap. Det är en kreativ metod för chefer att förbättra teamets prestationer och främja en kundfokuserad kultur.
Kundperspektivet

Utveckling

Coacha

Uppstart

Tillsammans kartlägger vi er unika kundresa och får en klar bild över företagets koncept och strategi. I syfte att bestämma hur kundbemötandet ska ske för att uppfylla företagets varumärkeslöfte. Därefter tar vi fram syfte och mål och fastställer era mätpunkter. 

Introduktion

Vi anpassar och sätter upp er rapportportal och utför en nollmättning i syfte att se ert utgångsläge. Efteråt introduceras berörda medarbetare vid en kick-off till verktyget, vilka mätpunkter vi mäter och resultaten från nollmätningen.

Fältarbete

Vi genomför kvalitetskontroller på varje rapport för att säkerställa att alla undersökningar och besök är korrekt utförda och verifierade. Sedan får ni löpande tillgång till alla rapporter i vår rapportportal så ni kan påbörja ert utvecklingsarbete. 

Utveckling

Sammanfattningsvis får ni ett levande mystery shopping program som blir värdefullt genom att man kontinuerligt justerar utifrån nuläge och önskat läge. På så sätt skapas ett verktyg som följer ert koncept, kundbemötande och hur ni tar hand om möjligheter till merförsäljning.

Ladda ner vår köpguide till Mystery shopping och ta reda på vad som är bra att tänka på inför ett Mystery shoppingprogram!