digitalt verktyg för att mäta kundupplevelser

Onlineverktyg för kundupplevelser och marknadsundersökningar

Våra kunder använder vårt online verktyg varje dag i deras utvecklingsarbete inom kundupplevelser och loss prevention.

Tydliggör det som är viktigt med rätt verktyg

Onlineverktyget sätts upp utifrån era mål och mätpunkter så att du får en tydlig överblick över hur ni presterar inom kundupplevelser, kvalité eller loss prevention beroende på vad ni vill mäta.

Flexibelt


Justerbara mätpunkter och rapporter.

Integritet


GDPR certifierade.

Tydligt


Tydliga och konkreta rapporter.

Hur samlar vi in datan?

På vårt första möte definierar vi tillsammans er unika kundresa. Vi går igenom koncept och strategi i syfte att kartlägga hur kundupplevelsen ska ske för att uppfylla era mål och varumärkeslöfte. Därefter tar vi fram syfte och fastställer mätpunkter samt de frågeformulär som våra mystery shoppers ska besvara vid ett besök hos er. Datan sammanställs sedan i verktyget, så ni får en klar bild över utvecklingsmöjligheter.

Övergripande vy

Fokusområden definieras utifrån era mål.
Benchmarking
Mätpunkterna definieras utifrån kundens väg hos er.

Djupdyk i detaljerna

Verktyget visar allt från övergripande resultat, på varumärkesnivå till enhetsnivå ända ner till kommentarsanalyser så att du kan följa era resultat över tid och få svar på varför konsumenter agerar som de gör. Kunder med känsliga verksamheter väljer även att få rapportering i realtid för att säkerställa att de kan agera direkt om en incident sker.