08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

”There is only one boss. The customer. He can fire everyone, owner, managing director and employees, simply by deciding to spend his money somewhere else.”

– Sam Walton, founder of Wal-Mart

Kunden_väg_pil

De mest framgångsrika varumärkena har tänkt igenom, inte bara hur varumärket ser ut, vad som sägs, i form av reklam, logotyper eller annonser utan också vad dess representanter gör, hur de beter sig. Vi kallar dessa möten sanningens ögonblick.

Avgörande situationer då kunden och företaget interagerar. Det kan vara mellanmänskliga upplevelser av ett företag, hur en butiksmedarbetare eller hovmästare agerar men också andra beteenden i form av hur ett varumärke upplevs via en röst i en kundtjänst eller ett svar på ett inlägg på twitter.

Alla dessa möten och beröringspunkter som en kund har med ditt företag går att mäta och därmed också strukturerat följa. Vi erbjuder mätningar och kartläggningar med tränade anonyma kunder, mätningar med ”riktiga” kunder samt företagsinterna mätningar.

Tjänster

Efter att vi i över 20 år hjälpt företag med mätningar och kartläggningar av kundserviceprocesser och bemötande är vi övertygade om att vi kan ge dig som kund relevant data för att öka kunskapen om era kunder och hur de upplever samtliga möten med ditt företag.

Men för att få till en förändring tror vi också att det är viktigt att ni som företag arbetar med att tydligt definiera vad som ska mätas, varför ni mäter det ni mäter och att ni arbetar med resultaten. För att erbjuda dig som kund en helhetslösning, så att du på riktigt kan göra bättre affärer, erbjuder vi stöd i arbetet före och efter en mätning eller kartläggning. Det kan vara stöd i att förankra ert program i hela organisationen, att hålla workshops samt att lyfta goda prestationer och medarbetare som ger suverän service.

Till vår hjälp har vi valt ut ett antal spjutspetskompetenser inom de områden vi tror är viktiga för våra kunder.