Integritetspolicy

Our website address is: https://www.betterbusiness.se

Better Business World Wide värnar om din personliga integritet. I denna policy informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakt med oss såväl on-line som off-line, i personliga möten och på evenemang, via telefon och e-post, när du använder vår webbplats och våra sociala medier. Är du mystery shopper finns det en särskild integritetspolicy[u1] .

Denna policy ses över av Better Business säkerhetsgrupp minst en gång per år, varefter uppdateringar publiceras på vår webbplats.

Om du har frågor rörande denna policy, behandling av personuppgifter, eller vill ha dina uppgifter rättade är du välkommen att kontakta AB Better Business World Wide, Smidesvägen 5, 186 36 Vallentuna, telefon +46 8 5118 5110 eller mejla oss på admin@betterbusiness.se.[u2] 

Personuppgiftsansvarig

Better Business World Wide, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (GDPR), för behandling av personuppgifter för våra egna syften. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss endast användas för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning. Nedan finns en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar information som du ger till oss direkt, eller indirekt kan komma att ge oss om dig själv och ditt företag, såsom:

 • När du köper, gör en förfrågan eller använder en produkt/tjänst som vi säljer,
 • anmäler att du vill få nyhetsbrev,
 • interagerar på våra sociala medier,
 • när du kontaktar oss per e-post, brev, telefon eller via sociala medier.

Denna information kan vara: Person- och kontaktinformation och/eller Företagsinformation.

Vi lagrar information som är relevant för att vi ska kunna uppfylla kontraktsenliga åtaganden gentemot ditt företag och/eller dig som representant för företaget, samt för att följa gällande lagstiftning (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation namn, titel/position i företaget, e-postadress, telefonnummer, vilka tjänster/produkter/ämnen du har visat intresse för,
 • företagets information, organisationsnummer, faktura-, leverans- och besöksadress, bankgiro/kontonummer för företaget,
 • information om produkter/tjänster – detaljer angående de tjänster eller produkter du har köpt eller visat intresse för att köpa,
 • finansiell information – företagets eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik,
 • historisk information – företagets tidigare köp, betalnings- och kredithistorik,
 • enhetsinformation – till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning,
 • geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om tjänsterna/produkterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig generell information som vi samlar in är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vi behandlar även data som automatiskt registreras under ditt besök on-line och som samlats in på vår webbplats, först efter en interaktion (se avsnittet om Cookies och loggfiler[u3] ).

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till underleverantörer som vi anlitar för att utföra en tjänst, det vill säga för utskick av finansiell information, inbjudningar, rekrytering eller respektive bolagsstämma. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt oss.

Syfte med informationen och vår databehandling

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Better Business behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning. Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs nedan:
 • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar,
 • skicka den information du efterfrågar,
 • informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta i,
 • hålla dig informerad via e-post då väsentlig information läggs upp i våra sociala medier,
 • kontakta dig gällande rekrytering då du har sökt en tjänst hos oss.
 • Vi behöver kunna bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter så att vi kan fastställa och kvalitetssäkra våra säkerhetsinställningar för din behörighet i våra system/tjänster för att utföra våra kontraktsenliga åtaganden gentemot dig som representant för ditt företag.
 • Vi behöver registrera företagsuppgifter och utföra riskanalyser, lagra statistik och betalningshistorik för att följa lagstiftningen.

Vi kan komma att dela din information med andra

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med tredje part. Vi ingår Data Processor Avtal med alla underbiträden som vi anlitar för att behandla och/eller lagra vår data. Här är en lista med våra aktuella underbiträden.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt detta.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver det eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. Vi sparar även personuppgifter i syfte att kunna genomföra marknadsanalys och för automatisk profilering baserat på webbaktivitet, där din profil kan användas i marknadssyfte. I fall ditt företag är kund hos oss och det ingår i vårt uppdrag att behandla personuppgifter, så finns det ett specifikt GDPR-avtal som reglerar tiden för lagring och radering.

Dina rättigheter då du har givit oss dina personuppgifter

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för de syften som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att kräva att:

 • Ta del av den information som vi lagrar om dig,
 • informationen om dig rättas eller uppdateras,
 • informationen om dig raderas och tas bort (rätten att bli bortglömd),
 • informationen om dig lagras men inte längre kan knytas till dig som person

Du har också rätt att få information, genom e-postmeddelande från oss, om det skulle inträffa intrång i vårt dataregister. Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till admin@betterbusiness.se. [u4] Du kan även kontakta oss via detta webbformulär[u5] .

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till oss ska du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter ska vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL säkerhet och i vissa fall kryptering och lösenord. Dessutom genomför vi årliga riskanalyser för att säkerställa en hög säkerhetsnivå i alla våra processer.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. De system vi använder för att lagra dina uppgifter är anpassade för att följa lagstiftningen som gäller för personuppgifter i Sverige och övriga EU/ESS. Här kan du läsa hela GDPR[u6] .

Better Business samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES och företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Cookies och loggfiler

Cookies

På vår webbplats betterbusiness.se används cookies, det vill säga små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies gör bland annat så att vi kan spara personliga inställningar och göra det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

När du besöker vår webbplats får du direkt information via en informationsruta om vilka olika cookies vi använder. Du informeras också om att du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild cookie.

Loggfiler

När du använder Internet från din dator eller mobila enhet, överförs viss information, så kallade loggfiler. Dessa är filer som innehåller datorns/mobila enhets logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enheten. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler på servern. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår webbplats. Dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på webbplatsen. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

Cookies för anslutningskontroll, session cookies, har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på webbplatsen. En session cookie innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas besökarens enhet. Session cookies används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, som språk eller förifyllda formulär, för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats, exempelvis:

 • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån,
 • vilka söktermer som används,
 • vilka undersidor som besöks mest frekvent.

Vi samlar in statistik över användningen och beteendet på vår webbplats. Denna information samlas in för att göra webbplatsen så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Better Business webbplats använder sig av olika applikationer, analysprogram och digitala formulär. När du fyller i ett formulär, för att till exempel bli kontaktad eller ta del av informationsmaterial, registreras din e-postadress kopplat till IP-adress. På så sätt känner applikationen igen dessa uppgifter vid kommande besök.

Google Analytics och Tag Manager från Google Caldera Forms som opt-in-verktyg* samt olika sociala medieplattformar (se “Länkar och externa webbplatser”). *Med opt-in menar vi de formulär som besökaren kan fylla i för att bli kontaktad, få nyhetsbrev, inbjudningar och för att få ta del av innehåll som till exempel informationsmaterial, artiklar och videos. Då registreras användarens e-postadress kopplat till en ip-adress, som applikationen känner igen vid nästa besök på vår webbplats.

Länkar och externa webbplatser

betterbusiness.se finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar. Vi månar om den personliga integriteten för dig som besöker betterbusiness.se och de sociala medieplattformar som vi använder:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google Analytics
 • Tag Manager
 • Hotjar
 • Mailchimp

Denna integritetspolicy gäller inte andra webbplatser än betterbusiness.se eller sociala mediekonton. Du bör därför ta del av övriga webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Det är strikt förbjudet att i någon form använda Better Business varumärke, namn, tjänster, produkter, profil, design och/eller marknadskommunikation utan ledningens skriftliga godkännande.

All information, grafik, script och kodning på Better Business webbplats är att betrakta som Better Business egendom och får ej användas eller kopieras utan skriftligt godkännande av Better Business ledning. Alla rättigheter förbehållna.