Ålderskontroller

Vid en ålderskontroll gör vår personal provköp antigen i butik eller vid en hemleverans på åldersbegränsade varor för att säkerställa att rutiner om legitimation efterlevs. Bland kunderna finns exempelvis ICA. Vi utför ålderskontroller I hela Sverige och kunder med känsliga verksamheter väljer även att få rapportering i realtid för att säkerställa att de kan agera direkt om en incident sker.

Skydda minderåriga och följ lagen

Säkerhet och integritet

Alla besök bör genomföras på ett säkert sätt för att skydda medarbetarnas personliga information och integritet. Det är viktigt att företaget har kunskap om lagar och regler som reglerar insamling och hantering av personuppgifter.

Användarvänlighet

Ålderskontroller bör genomföras på ett enkelt och smidigt sätt för att det inte ska bli ett hinder i verksamheten och se till att det inte uppstår provokation. Kontrollen får inte heller bli för uppenbar för att undvika att påkommen av medarbetaren.

Tillförlitlighet

Säkerställ att företaget har rätt resurser för att genomföra ålderskontroller för att förhindra att kontrollanter efter en tid blir identifierade eller att kontrollanten säkerställer att pålitliga metoder har använts för att verifiera ålder.

Process vid ålderskontroller

Hur ser dagsläget ut idag?
Löpande mätningar för att fånga agerande.
Översiktlig rapportering i portalen.
Vad fungerar bra och mindre bra?
Förstärkning av rutiner och arbetssätt.