Kontrolltjänster

Arbetet med olika typer av kvalitetssäkring skapar ökad intern medvetenhet. Vi tänker att det är lite som att låta en extern partner göra en behovsanalys på sin verksamhet!

Att arbeta med intern kvalitetssäkring

Behov

Hur ser det ut i dagsläget?

Kontroller

Löpande mätningar för att fånga ageranden.

Rapportering

Översiktlig rapportering i portalen.

Analys

Vad fungerar och vad fungerar inte?

Agerande

Förstärkning av rutiner och arbetssätt.

Kontakta oss