business man får data genom mystery shopping

Global Mystery shopping leverantör

Mystery shopping innebär att en anonym person instrueras och agerar som en kund för att
därefter rapportera sina erfarenheter på ett detaljerat och objektivt sätt.


Vi arbetar med att mäta och kartlägga varumärken och kundbemötande ur ett kundperspektiv. Genom mätmetoden Mystery shopping, som innebär att en anonym person agerar enligt ett scenario för sedan rapportera sina upplevelser. Resultatet blir information om hur väl ni uppfyller ert varumärkeslöfte. På så sätt kan ni sedan kan implementera insatser för att uppnå kundnöjdhet, försäljningsmål och säkerställa goda kundupplevelser. 

close-up-photo-of-mystery shopper in-black-coat-using-smartphone 1024 px

Syfte med Mystery shopping

Syftet är att identifiera områden inom kundupplevelsen som har potential att förbättras. På det sättet får ni fler nöjda kunder vilket leder till ökad försäljningen. Vi kvalitetssäkrar alla rapporter på det sättet säkerställer vi värdet på mätningarna varpå ni får ett kraftfullt verktyg för er utveckling. 

Vad kan du mäta med Mystery shopping?

Metoden kan användas inom alla branscher och tack vare 25 års erfarenhet kan vi anpassa programmen utifrån era mål och koncept. Vårt digitala verktyg ger insiktsfulla rapporter på så sätt kan ni lätt identifiera var ni brister i kundupplevelsen. Detta leder till att ni känna trygghet i att åtgärderna ger resultat. 

mystery shopper using silver laptop
mystery shopping visit performed at car dealer

Varför mäta med Mystery shopping?

Metoden mäter på ett objektivt sätt, exempelvis bemötande, merförsäljning, och hur företaget upplevs ur ett kundperspektiv. Som ett resultat av kontinuerliga mätningar och ett aktivt förbättringsarbete minskas skillnaden mellan verklighet och mål varpå efterlevnaden av varumärkeslöftet säkerställs. 

All data samlas i vårt onlineverktyg så du får en tydlig överblick

Processen för att börja mäta!

1

Tillsammans kartlägger vi er unika kundresa och får en klar bild över företagets koncept och strategi. I syfte att bestämma hur kundbemötandet ska ske för att lyckas uppfylla företagets varumärkeslöfte. Därefter tar vi fram syfte och mål och fastställer era mätpunkter. 

2

Vi anpassar och sätter upp er rapportportal och utför en nollmättning i syfte att se ert utgångsläge. Efteråt introduceras berörda medarbetare vid en kick-off till verktyget, vilka mätpunkter vi mäter och resultaten från nollmätningen.

3

Vi genomför kvalitetskontroller på varje rapport för att säkerställa att alla undersökningar och besök är korrekt utförda och verifierade. Sedan får ni löpande tillgång till alla rapporter i vår rapportportal så ni kan påbörja ert utvecklingsarbete. 

4

Sammanfattningsvis får ni ett levande mystery shopping program som blir värdefullt genom att man kontinuerligt justerar utifrån nuläge och önskat läge. På så sätt skapas ett verktyg som följer ert koncept, kundbemötande och hur ni tar han om möjligheter till merförsäljning.

Vill du veta mer?

Vad behöver du för att påbörja ett Mystery shopping program och var börjar ni internt för att få ut det mesta av mätningarna. Ladda ned vår guide.

Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret här så återkommer vi så fort som möjligt till dig.