Better Business World Wide gör strategisk satsning genom investering i största konkurrentens konkursbo.

Den rådande pandemin slår hårt mot kundundersökningsbranschen. I många länder är den helt raserad i och med stängda affärsverksamheter och utegångsförbud.

För ungefär en månad sedan försattes en av våra branschkollegor och största konkurrent, Daymaker i konkurs. Trots att vi på Better Business också drabbas av pandemins effekter, vill vi fortsätta hjälpa våra kunder att utveckla sina kundupplevelser och vi ser investeringen i Daymakers konkursbo som en del i det arbetet.

-Mystery Shopping är i Sverige en relativt liten bransch och vi känner våra konkurrenter väl. Det är självklart väldigt tråkigt att förlora en god branschkollega säger Lina Schölin, VD Better Business World Wide. Eftersom även Daymakers kunder är i ett utsatt läge såg vi en möjlighet att brygga över en period av osäkerhet och samtidigt stärka vår marknadsposition.

-Nu spurtar vi i motvind, fortsätter Lina. Vi har varit verksamma i branschen i 25 år och kommer finnas kvar länge till.

-Vi vill vara rustade när pandemin är över, för egen del och för våra kunder. Våra kunders kunder kommer sannolikt att ändra köpmönster och beteenden och vi behöver finnas där att stötta och bistå med verktyg och beslutsunderlag för att uppnå kundupplevelser i världsklass.

För mer information, vänligen kontakta

Lina Schölin, VD Better Business World Wide, lina@betterbusiness.se, 08-5118 5119

Vi på Better Business World Wide har under 25 år hjälpt företag och organisationer inom olika branscher att mäta samt utveckla kundupplevelser och ageranden genom Mystery Shopping och andra mätmetoder i över 60 länder. Vi är grundare och medlemmar av branschorganisationen MSPA Europe/Africa och utbildar både branschen och våra kunder i metoden genom forskning inom ämnet och våra böcker som finns på 25 språk. Vårt rapportsystem BeOnline erbjuder kunderna sofistikerade rapporter i realtid på obegränsat antal språk.

www.betterbusiness.se