business man får data genom mystery shopping

Mystery shopping

Mystery shopping innebär att en anonym person instrueras och agerar som en kund för att
därefter rapportera sina erfarenheter på ett detaljerat och objektivt sätt.


Vi arbetar med att mäta och kartlägga varumärken och kundbemötande ur ett kundperspektiv. Genom mätmetoden Mystery shopping, som innebär att en anonym person agerar enligt ett scenario för sedan rapportera sina upplevelser. Resultatet blir information om hur väl ni uppfyller ert varumärkeslöfte. På så sätt kan ni sedan kan implementera insatser för att uppnå kundnöjdhet, försäljningsmål och säkerställa goda kundupplevelser. 

Diagram- Mystert shopping organisationen


Syfte med Mystery shopping

Syftet är att identifiera områden inom kundupplevelsen som har potential att förbättras. På det sättet får ni fler nöjda kunder vilket leder till ökad försäljningen. Ett grundligt förarbete för att klarlägga er säkerställer värdet på mätningarna. Vilket ger rapporter med konkreta förslag på förbättringsområden samt ett verktyg i att motivera och coacha medarbetare i mötet med era kunder. Rapporterna ger en överblick över företagets resultat och de egna resultaten varje enskild enhet/butik.

Vad kan du mäta med Mystery shopping?

Metoden kan användas inom alla branscher och mäter bland annat service, bemötande, personlig -och mekaniskförsäljning. Vi kartlägger tillsammans kundens väg hos er, för att ta reda på varje touch Point som ska utvärderas. Tack vare 25 års erfarenhet kan vi anpassa programmen utifrån era mål och koncept. Detta leder till att ni kan känna trygghet i att åtgärderna ger resultat. 

Varför mäta med Mystery shopping?

Metoden mäter på ett objektivt sätt, exempelvis bemötande, merförsäljning, och hur företaget upplevs ur ett kundperspektiv. Som ett resultat av kontinuerliga mätningar och ett aktivt förbättringsarbete minskas skillnaden mellan verklighet och mål varpå efterlevnaden av varumärkeslöftet säkerställs. 

Processen för att börja mäta!

Uppstart

Tillsammans kartlägger vi er unika kundresa och får en klar bild över företagets koncept och strategi. I syfte att bestämma hur kundbemötandet ska ske för att uppfylla företagets varumärkeslöfte. Därefter tar vi fram syfte och mål och fastställer era mätpunkter. 

Introduktion

Vi anpassar och sätter upp er rapportportal och utför en nollmättning i syfte att se ert utgångsläge. Efteråt introduceras berörda medarbetare vid en kick-off till verktyget, vilka mätpunkter vi mäter och resultaten från nollmätningen.

Fältarbete

Vi genomför kvalitetskontroller på varje rapport för att säkerställa att alla undersökningar och besök är korrekt utförda och verifierade. Sedan får ni löpande tillgång till alla rapporter i vår rapportportal så ni kan påbörja ert utvecklingsarbete. 

Utveckling

Sammanfattningsvis får ni ett levande mystery shopping program som blir värdefullt genom att man kontinuerligt justerar utifrån nuläge och önskat läge. På så sätt skapas ett verktyg som följer ert koncept, kundbemötande och hur ni tar hand om möjligheter till merförsäljning.

Vill du veta mer?

Vad behöver du för att påbörja ett Mystery shopping program och var börjar ni internt för att få ut det mesta av mätningarna. Ladda ned vår guide.

Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret här så återkommer vi så fort som möjligt till dig.