08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Vad driver dina konsumenter?

Analysföretaget KPMG har nyligen släppt en intressant rapport om beteende och drivkrafter hos den nya generationen konsumenter. Rapporten bygger på en global studie med över 10 000 deltagande personer i flera världsdelar. Slutsatsen i rapporten är att vårt sätt att se på våra kunder har blivit gammalmodigt och att man kan inte längre förklara köpbeteende i traditionella termer.

“Five Mys” ger fler dimensioner av konsumenten


KPMG menar på att det krävs en mer flerdimensionell analys för att förklara de drivkrafter som samverkar och leder den moderna konsumenten fram till ett köp. I rapporten introduceras flera nya begrepp. Exempelvis fokuserar ”Five Mys” på fem centrala dimensioner av beteendemässiga drivkrafter: My Motivation, My Attention, My Connection, My Watch och My Wallet. Genom att definiera målgrupper utifrån dessa dimensioner, istället för exempelvis demografi, skapar man en bättre förståelse för konsumtionsmönster och köpbeslut.

Ökad konkurrens kräver bättre förståelse av kunden


Den ökade konkurrensen idag innebär att företag måste differentiera sig antingen genom sina produkter, sina tjänster och genom att arbeta medvetet med kundupplevelsen (läs även gärna vår guide om kundupplevelse). Med dessa nya verktyg, och en kombination av undersökningsmetoder, kan man skapa en bättre förståelse för sina kunder och hur man bäst möter deras behov.

Comments are closed.