Better Business World Wide växer – fler vill mäta kundupplevelsen.

Better Business World Wide växer och startar år 2020 med totalt 20 medarbetare.
I takt med ett ökat intresse för att mäta kundupplevelsen, ökar även behovet av att kunna hantera fler och mer komplexa uppdrag.

Fler företag inser vikten av att mäta och förstärka sina kundupplevelser. Tidigare har intresset för Mystery shopping varit störst inom exempelvis detaljhandel, hotell och restaurang, men i takt med att kundupplevelsen blivit viktigare i flertalet kanaler, ökar även intresset från andra branscher.

– Vi lägger stor vikt i att säkerställa både kvalitén och värdet på våra tjänster. För att kunna tillmötesgå det ökade behovet och samtidigt behålla vår höga kvalitetsnivå förstärker vi teamet och investerar för framtiden, säger Lina Schölin, VD Better Business World Wide.

Flera företag inrättar idag en position som har ett övergripande ansvar för kundupplevelsen i företagets alla kanaler. För många branscher är detta ett relativt nytt område att ha dedikerade resurser inom.

– Många nya kunder som kontaktar oss vill satsa på en kundupplevelse utöver det vanliga där även det digitala ingår. De har ofta en tydlig vision om hur kundupplevelsen ska se ut, men har utmaningar när det kommer till genomförande och uppföljningar. Ett framgångsrikt Mystery shoppingprogram kräver en god förståelse för hur de ska anpassas, hur man på ett objektivt sätt mäter, samt hur man går vidare för att utveckla programmet. Därför är det viktigt för oss att vi i ett tidigt skedde rustar hela vårt team för att kunna hantera mer komplexa uppdrag, berättar Lina.

För ytterligare information kontakta:

Lina Schölin, VD Better Business World Wide +46 8 5118 5119

Pernilla Ekstedt, Marknadsansvarig pernilla@betterbusiness.se

Better Business World Wide grundades 1995 och arbetar med Mystery shopping och mäter alla kontaktytor ett varumärke har med sina kunder.