Sveriges butiker har blivit bättre på att införa åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Under våren kommer Better Business släppa resultaten av Better Business CX-Index. En undersökning som syftar till att utvärdera och kartlägga kundupplevelsen med över 600 besök i mer än 100 butiker hos 100 av Sveriges största butikskedjor.
En del av Better Business CX-Index handlar om butikernas åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Eftersom detta är en viktig del i kunduppupplevelsen idag.

Vi släpper dessa resultat tidigare eftersom det är ett väldigt högaktuellt ämne. Vi hoppas att resultaten ska ge handeln en bättre bild av deras åtgärder och om det finns något de kan göra bättre, säger Lina Schölin, VD Better Business World Wide

Better Business har under året även genomfört fler undersökningar kopplat till Covid-19 och här ser man en positiv trend med förbättringar av vidtagna åtgärder av butikerna.

Vi ser dock att i 48 av besöken så fann man inga åtgärder alls för att begränsa smittspridningen. Det är en anmärkningsvärd siffra, speciellt då det är hos Sveriges 100 största butikskedjor. Den borde vara noll, säger Lina.

Better Business CX-Index undersökte också hur trygg man kände sig i butiken och alla kategorier fick högt betyg. Den kategori som fick lägst var dagligvaror men de landar fortfarande på över 90 %.

Ladda ned Better Business CX-Index Covid 19 rapporten här