Benchmarking – Hur står ni er i konkurrensen?

Säkerställandet av en hög nivå på kundupplevelsen är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska kunna bygga och bibehålla sin kundbas. Att genomföra en benchmarking-analys genom mystery shopping är ett effektivt sätt att mäta och jämföra sin kundupplevelse gentemot konkurrenterna.

Benchmarking mot andra företag är en av våra mest populära tjänster. Genom att en mystery shopper besöker konkurrenter eller använder deras tjänster i syfte att utvärdera deras prestationer, får ni en mer ingående förståelse för era egna styrkor och svagheter.

Ni använder sedan de sammanställda resultaten för att utveckla er strategi och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Exempelvis används resultaten för att utveckla nya produkter eller tjänster som bättre möter kunders behov eller för att förbättra kundservice. Informationen om hur konkurrenter bedriver sin verksamhet hjälper er att stärka er egen position på marknaden.

Benchmarking hjälper er att

  • Se nya trender och innovationer i branschen så ni kan anpassa er efter förändringar.
  • Identifiera områden inom kundupplevelsen där ni kan förbättra er, exempelvis inom produktkvalitet och leveranstid till kundsupport och returpolicy.
  • Få Insikt om er position på marknaden, identifiera potentiella hot och möjligheter i syfte att anpassa er strategi.

Benchmarking med mystery shopping

Mystery shopping är en metod där en person agerar som en vanlig kund och besöker en butik, restaurang eller annan enhet. Därefter utvärderar personen sin upplevelse baserat på förutbestämda kriterier, som exempelvis kundservice, produktkvalitet och leveranstid.

En av fördelarna med mystery shopping då det inte är baserat på subjektiva åsikter från interna medarbetare, är att det ger en objektiv bedömning av kundupplevelsen, vilket kan hjälpa till att utveckla en differentierad och konkurrenskraftig kundupplevelse.

Kontakta oss för att veta mer om att benchmarka med mystery shopping som metod.