Även de bästa hotellen kan bli bättre – imorgon tillkännages resultatet för SSQ Awards 2016

Även de bästa hotellen kan bli bättre
SSQ Award har utvärderat anläggningar som Affärsresenären betraktar bland de bästa i Sverige inom
affärshotell, konferenshotell och dagkonferens.
SSQ Award har under våren 2016 genomfört 270 mätningar för att kartlägga hur potentiella gäster
bemöts av anläggningarna via telefon, e-post och hemsidor. Utvärderingarna har genomförts genom
metoden mystery shopping för att söka information, genomföra bokningar och avbokningar.
Resultaten är huvudsakligen höga men det finns en hel del förbättringsmöjligheter. Svarstider och
professionalism får sämre resultat via telefon än tidigare års undersökningar, medan bemötandet
generellt sett är bättre under första halvåret 2016. Resultaten via e-post är sämre 2016 jämfört med
föregående år.
Anläggningarna kan ha egna mål avseende hur snabbt de skall besvara telefonsamtal och en del
anläggningar har sofistikerade system för att kartlägga svarstiden i minuter och sekunder. En del har
också inspelning av telefonsamtalen för att kunna följa upp personalens bemötande och
professionalism. Dock mäter dessa system sällan vad som händer efter att telefonsamtalet besvarats.
Med mystery shopping som metod kan vi kartlägga gästens väg genom hela telefonsamtalet, alla
vidarekopplingar och uppföljningssamtal.

Läs hela pressmeddelandet här!
Pressrelease_SSQ_2016-01_2016-08-23