Så får företag de fysiska och digitala kundmötena att flyta samman

Handelsbarometern i januari visar att framtidstron på försäljning och lönsamhet sjönk inom både butik och e-handel jämfört med samma period 2019.

Samtidigt hittar vi flera relativt nystartade företag som kraftigt ökar sin omsättning, de som lyckas med att få de digitala och fysiska kundmötena att flyta samman. Senaste åren har konsumenternas kundresa förändrats och köpbeteenden styrs allt mer av varumärkets styrka och upplevelse där kundfokuset och smidighet blir allt viktigare.

I rapporten Framtidens handel från Svensk handel tittar man närmare på företagen som lyckats öka sin omsättning dramatiskt de senaste åren. Den gemensamma nämnaren är personlig och smidig kundkontakt.

Digital personlig rådgivning

Digital personlig rådgivning har visat sig vara ett framgångsrikt koncept inte bara inom vårdsektorn. I exempelvis skönhetsbranschen hittar vi också företag som erbjuder digital rådgivning med direkta svar från deras utbildade personal. Efter ett test erbjuder företaget också individanpassad produktinformation. Allt sker digitalt utan att tappa den personliga servicen som förut bara gick att få i fysiska butiker.

Kunderna sprider och verifierar produkterna

Företagen har ofta redan från början en global strategi och har hittat digitala vägar att kommunicera med sina kunder. Flera e-handelsföretag inom exempelvis mode och teknik har en djup förståelse för sociala medier och hur de ska nå sin kundgrupp. Med ett stort antal följare når de ut till många och i gengäld sprider ofta kunderna egna bilder när de använder produkterna som inte bara influerar andra till att köpa deras populära produkter. Det skapar också en trygghet att få produkterna verifierade av andra kunder som liknar mig som konsument.

Utvecklas tillsammans med kunderna

Andra företag har dragit det så långt att de utvecklas tillsammans med sina kunder. Via sociala medier låter de kunderna komma med tankar och idéer om hur de ska utveckla sina produkter.

Teslas VD, Elon Musk, har exempelvis svarat kunder på Twitter. När en hundägare frågade om de kunde utveckla ett system som höll igång bilens AC när hundägaren var borta, svarade Elon Musk med ett simpelt ”Yes”. Idén genomfördes och idag kan du få ”Dog mode” till din Tesla.

Det är enklare för de nystartade företagen att från början skapa en kundupplevelse som är anpassad till det digitala än det är för större företag att anpassa sig och vända skutan. Enligt Svensk Handel är flera bedömare överens om att handeln kommer förändras mer de kommande tio åren än vad den gjort under de senaste femtio. För att hänga med i utvecklingen måste handelsföretag vara dynamiska och innovativa.