08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Integritetspolicy

Better Business World Wide värnar om din personliga integritet och är Personuppgiftsansvarig för Personuppgifter som vi samlar in. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Better Business samlar in och använder personuppgifter. (Om du har registrerat dig som vår Mystery Shopper kan du läsa mera om vår Integritetspolicy här).

När du kontaktar oss, till exempel för att köpa en tjänst av oss, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Better Business använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på admin@betterbusiness.se.

Vilken information samlar vi in och hur använder vi den?

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom personliga möten, webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller e-post och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (till exempel mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper eller när du kontaktar oss per e-post, brev, telefon eller sociala medier. Denna information kan vara: Person- och kontakt-information och/eller Företagsinformation.

Information vi samlar in om dig: Vi lagrar information som är relevant för att vi skall kunna uppfylla kontraktsenliga åtaganden gentemot ditt företag och/eller dig som representant för företaget, samt för att följa gällande lagstiftning (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation namn, titel/position i företaget, e-postadress, telefonnummer, vilka tjänster/produkter/ämnen du har visat intresse för
 • Företagets information organisationsnummer, faktura-, leverans- och besöksadress, bankgiro/konto-nummer för företaget
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de tjänster eller produkter du har köpt/visat intresse för att köpa
 • Finansiell information – företagets eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik
 • Historisk information – företagets tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation – till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om tjänsterna/produkterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.


Syfte med informationen och behandlingen

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Better Business behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • Vi behöver kunna bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter så att vi kan fastställa och kvalitetssäkra våra säkerhetsinställningar för din behörighet i våra system/tjänster för att utföra våra kontraktsenliga åtaganden gentemot dig som representant för ditt företag.
 • Vi behöver registrera företagsuppgifter och utföra riskanalyser, lagra statistik och betalningshistorik för att följa lagstiftningen, förhindra bedrägerier, penningtvätt.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. Better Business ingår Data Processor Avtal med alla underbiträden som vi anlitar för att behandla och/eller lagra vår data. Här kan du se en lista med våra aktuella underbiträden.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna

Better Business kommer inte att dela eller sälja den insamlade informationen till tredje part.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Better Business behandlar datan inom EU/EES. Better Business vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.
 Better Business anlitar inte underbiträden utanför EU/EES utan skriftligt godkännande av företaget.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Better Business har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande teknik

Better Business använder cookies på vår webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy.

Om webbplatsen

Webbplatsen underhålls av Angry Creative, en webbyrå i Stockholm, Malmö och Norrköping och använder moderna tekniker och lösningar som t.ex. WordPress och WooCommerce som publiceringsplattform och responsive design för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.

Kontakta oss

Better Business har organisationsnummer 556523-0157 och har sitt säte på Vargmötesvägen 4, 18630 Vallentuna. Dataskyddsombud för Better Business World Wide AB är Veronica Boxberg Karlsson och du kan mejla till oss på admin@betterbusiness.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 22 maj 2018.