08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Vad är Mystery Shopping?
Mystery shopping används för att testa ett specifikt företags service och kvalitet i realtid. Mystery shoppern observerar noggrant före, under och efter besöket samt noterar efter besöket hur företaget agerar på de punkter som företaget valt att följa upp. Mystery Shopping kan genomföras personligen, via e-mail eller telefon, per post eller Internet. (2012-02-16)

Vilka företag använder Mystery Shopping?
Mystery Shopping kan användas inom alla branscher där man säljer information, tjänster eller varor. Alla företag som har personliga kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners kan använda mystery shopping för att följa upp hur företaget och dess service uppfattas ur ett kundperspektiv. (2012-02-16)

Varför anlitar företag Mystery Shoppers?
För att utvärdera, säkerställa och förbättra kvalitet och service. Detta är grunden för att kunna förbättra och förändra service och kvalitet samt öka lönsamheten. (2012-02-16)

Vem läser Mystery Shopperns rapport?
När rapporten kommer till Better Business granskas den av projektledaren. Resultatet sammanställs och skickas sedan till uppdragsgivaren. För de flesta företag som anlitar mystery shoppers är resultatet tillgängligt för både ledningen och medarbetarna. (2012-02-16)

Vad innebär det att vara Mystery Shopper?
Det är inget heltidsarbete utan är perfekt att kombinera med studier eller annat arbete eftersom du ofta kan välja när Du vill göra uppdragen. Det krävs att mystery shoppern är noggrann och följer reglerna om sekretess. (2012-02-16)

Sekretess
Som mystery shopper skriver Du på ett avtal och förbinder Dig att inte sprida någon information om uppdraget eller uppdragsgivaren vidare, se information om avtal nedan. (2012-02-16)

Hur skall en Mystery Shopper uppträda/agera vid besök och samtal?
Det är EXTREMT viktigt att shoppern smälter in i mängden som alla vanliga kunder, inte tar några initiativ och inte påverkar personalens beteende på något sätt. En shopper skall inte göra någon bedömning utifrån sina egna personliga åsikter eftersom shoppern inte skall vara konsult eller specialist i den bransch man besöker, utan istället bedöma FAKTA och rapportera vad som fanns/inte fanns och vad som sades/inte sades. Alla shoppers måste agera likadant för att besöksrapporterna ska vara jämförbara. En shopper får inte vara krävande, kritisk eller besvärlig eller på något sätt väcka uppmärksamhet eller påverka samtal eller händelser vid besöket. Syftet med Mystery Shopping är att mäta hur den vanliga genomsnittskunden blir bemött. (2012-02-16)

Hur används mina personuppgifter?
Det är bara vi som arbetar på Better Business som har tillgång till Dina personliga uppgifter. De lämnas inte ut till något annat företag och säljs inte vidare. (2012-02-16)

Hur avregistrerar jag mig?
Skicka ett e-mail till avregistrering@betterbusiness.se (2017-06-02)

Vilken utrustning behöver jag?
För att kunna genomföra uppdrag krävs att Du har en PC med Internetuppkoppling, en e-postadress, en skrivare och grundläggande datorkunskaper. Den programvara som behövs är Microsoft Word, Excel och Acrobat Reader. (2012-02-16)

Vem passar som Mystery Shopper?
Alla kan anmäla sig som mystery shopper. Vi vill ha alla typer av kunder och alla är välkomna att registrera sig som shopper hos oss. För varje uppdrag väljs sedan den person som passar bäst för det aktuella besöket. (2012-02-16)

Ansökan

Vad är BeOnline?
Det är ett webbaserat databassystem för hantering av uppdrag, personliga uppgifter, ansökningar, schemaläggning och rapportering. När Du har registrerat dig i BeOnline får Du tillgång till information om alla uppdrag som Du har möjlighet att anmäla Dig till. (2014-04-03)

Hur får jag användarnamn och lösenord?
Första gången Du registrerar dig genererar systemet ett användarnamn och lösenord till dig. Detta skickas till den epostadress du angett vid registreringen. Om du är registrerad men har glömt bort Ditt lösenord kan du klicka på ”Glömt lösenord?”/”Forgot password?” så skickas lösenordet till den e-postadress. (2014-04-03)

Hur lägger jag in mina uppgifter i BeOnline?
Första gången klickar Du på ”Registrera dig som mystery shopper” längst upp på hemsidan. Där fyller Du in genrella uppgifter om dig själv såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter. Du måste fylla i alla obligatoriska uppgifter. När Du är färdig klickar Du på spara och då lagras Dina uppgifter och du kommer att få ett email med dina inloggningsuppgifter. Därefter har du en profil i systemet och kan lägga in CV, referenser, foto och annan information om Dig själv. (2014-04-03)

Vem uppdaterar mina uppgifter om de ändras?
Du ansvarar själv för att uppdatera och hålla Dina egna uppgifter aktuella. Det är särskilt viktigt att Du uppdaterar postadress, e-mailadress, och telefonnummer om de ändras så vi kan nå Dig. (2014-04-03)

Hur uppdaterar jag mina uppgifter?
Du kan när som helst gå in med Ditt användarnamn och lösenord och ändra Dina personliga uppgifter i BeOnline (postadress, e-mailadress, anställningar, utbildningar, referenser, foto m.m.). (2014-04-03)

Varför behövs komplett CV och referenser?
Vi vill kunna matcha rätt shopper med det aktuella uppdraget. Vi vill veta vilken branscherfarenhet varje shopper har för att kunna hitta den som passar bäst för varje enskilt uppdrag. Om du har arbetet för ett marknadsundersöknings- eller mystery shoppingföretag, måste du ange företagsnamn och period i din CV. (2012-02-16)

Vem ska jag ange som referens?
Helst ska det vara en arbetsledare från de två senaste/längsta anställningarna. Om Du inte har några referenser från tidigare anställningar kan Du ange någon person som känner Dig väl t.ex. en lärare, ledare eller styrelsemedlem i någon organisation där Du är/har varit verksam i. Om du har arbetat för ett marknadsundersöknings- eller mystery shoppingföretag, måste du ange dem som referens (2012-02-16)

Avtal/ersättning

Varför måste jag ha ett avtal?
Avtalet innebär en ömsesidig försäkring avseende rättigheter och skyldigheter. Exempelvis hur ersättning skall betalas ut till Mystery Shoppern. En annan viktig del i avtalet är sekretessreglerna som alla Mystery Shoppers måste förbinda sig till och följa. (2012-02-16)

Var hittar jag avtalet?
Avtalet signerar du digitalt vid din första inloggning i systemet BeOnline. Avtalet finns sedan alltid tillgängligt för dig under fliken Avtal på din profilsida i BeOnline. (2014-04-03)

Hur mycket får jag i lön?
Det varierar, från 40 SEK, för kortare uppdrag t ex ett telefonsamtal,  till några hundra för besök (beroende på besökets omfattning). En del uppdrag ersätts med ett utlägg för gjorda inköp samt en mindre del i lön/arvode. För Shoppers som bor i Sverige dras 30 % i skatt och Better Business betalar alla sociala avgifter. Shoppers som bor i andra länder ansvarar själva för inbetalningen av skatter och sociala avgifter. (2014-05-07)

Vad har jag för arbetsskyldighet som Mystery Shopper?
Du förbinder Dig endast att genomföra de uppdrag som Du har bekräftat att Du kan. Du ska då läsa igenom guidelines och checklistan för uppdraget och sedan kontakta oss för en telefonbriefing innan besöket. Du ansvarar dessutom för att genomföra uppdraget enligt guidelines samt att Din rapport kommer till oss i tid. Om Du ej kan utföra ett bokat uppdrag är Du skyldig att meddela Better Business snarast. (2012-02-16)

Vad har jag för rättigheter som Mystery Shopper?
Du anmäler Dig själv till de uppdrag som intresserar Dig. Du har rätt att avböja ett uppdrag, men det måste göras i så god tid som möjligt. Du har rätt till det överenskomna arvodet förutsatt att Du har genomfört uppdraget korrekt.
Du kan när som helt avregistrera dig från BeOnline, genom att ringa eller maila till Better Business. (2014-04-03)

När och hur betalas lönen ut?
Lönen betalas ut den 25:e månaden efter utfört uppdrag till det kontonummer Du angivit i avtalet, förutsatt att verifikation för utfört uppdrag skickats till Better Business i tid. (2012-02-16)

Kan jag fakturera Better Business i stället för lön?
Better Business har p.g.a. den stora volymen av besök inte möjlighet att ta emot traditionella fakturor för Mystery Shopping. Better Business tillämpar i stället något som kallas för självfakturering, dvs. Better Business fakturerar i företagets ställe. Förutsättningen är att Du har ett företag som är registrerat i Sverige, momspliktigt och har svensk F-skattsedel.
Better Business använder uppgifterna i BeOnlinee för att ställa ut en faktura, där Better Business är köpare och Ditt företag är säljare. Du skriver ut fakturan i BeOnlineE, kontrollerar att den är riktig, och får sedan beloppet insatt på företagets konto den 25:e månaden efter att uppdraget utförts, förutsatt att verifikation för utfört uppdrag skickats till Better Business i tid.

Om du har invändningar på fakturan, hör du av dig till Better Business. Fakturan från Better Business bokförs som en vanlig kundfaktura i Ditt företag.
Självfakturering och är tillåtet av Skatteverket under följande förutsättningar:
• Säljare och köpare har i förväg träffat avtal om att köparen ska fakturera
• Det framgår att fakturan har utfärdats av köparen
• Det finns en rutin så den som är momsskyldig kan godkänna en faktura. För godkännande räcker det att säljaren inte protesterar mot en faktura som köparen utfärdat.
Du som har eget företag ska alltid skicka kvittokopior till Better Business och behålla originalkvittot för din egen bokföring. (2012-02-16)

Vad är innebär tystnadsplikten?
All information om Better Business koncept, kunder, regler, guidelines, checklistor, rapporter, händelser och resultat avseende uppdraget är strikt konfidentiell och att betrakta som Better Business företagshemligheter. För det fall en Mystery Shopper sprider företagshemligheter till tredje part, skall Mystery Shoppern betala ersättning till Better Business med det belopp motsvarande den skada som Better Business lidit. (2012-02-16)

Vad har jag för ansvar som Mystery Shopper?
Du har ansvar för att fullfölja det Du åtagit Dig och enbart lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter till Better Business samt i Dina rapporter från Mystery Shopping besök. (2012-02-16)

Måste jag deklarera för lönen/arvodet?
Ja. (2012-02-16)

Måste jag uppge denna inkomst till min A-kassa?
Du måste ta kontakt med din A-kassa och prata med dem. (2012-02-16)

Hur mycket skatt dras av?
Vi drar 30 % skatt för alla shoppers om inget annat meddelas. (2012-02-16)

Hur betalas sociala avgifter?
Better Business betalar sociala avgifter för de personer som har lön, de som fakturerar betalar sociala avgifter själva. (2012-02-16)

Vad har jag för anställningstrygghet?
Du har rätt att få genomföra de enskilda uppdrag/besök som Du blivit schemalagd för. Notera att detta är inget ”vanligt” arbete som man kan försörja sig på, utan istället ett utmärkt komplement till annat arbete, studier, föräldraledighet, eget företag etc. (2012-02-16)

Får jag reseersättning om jag har resekostnader till uppdraget?
Nej, vi schemalägger endast Mystery Shoppers som kan genomföra besök utan resekostnader. Vi räknar inte med att Du skall behöva resa för att genomföra ett besök, utan istället åta Dig besök på Din bostadsort eller orter Du passerar ändå. Om vi i vissa enskilda undantagsfall inte har tillgång till Mystery Shoppers lokalt kan det hända att vi erbjuder oss att betala resekostnader. För dessa undantagsfall måste ersättningen vara överenskommen med oss innan Du genomför besöket och dessutom skriftligen bekräftad av Better Business, annars utgår ingen reseersättning. (2012-02-16)

Hur får jag ersättning för eventuella utlägg?
Utlägg på 500 kr eller mer betalar vi ut snarast möjligt efter det att kvittot har godkänts av projektledaren. Utlägg under 500 kr betalas ut i samband med lönen eller fakturan. Kvittot måste vara oss tillhanda senast den 5:e månaden efter uppdraget utförts för att utlägget skall kunna betalas ut den efterföljande månaden. Skulle inte kvittot kommit oss tillhanda före den 5:e betalas utlägget ut vid nästa lönekörning (nästa månad). Ta kopia på kvittot och spara det i 3 månader. Om du har fått tillåtelse av projektledaren att skicka ett handskrivet kvitto kan du ladda hem det här. Skriv ut kvittot, underteckna och skicka in det med post till Better Business. (2012-02-16)

Kan jag få lön för uppdrag som ej verifieras med kvitto eller liknande?
Nej, alla besök måste verifieras med antingen, kvitto, säljarens visitkort eller liknande. I guidelines för respektive uppdrag får Du anvisningar om hur/när Du skall förvara och skicka verifikationen till Better Business. I de allra flesta fall laddas verifikatet upp digitalt direkt i BeOnline. (2014-04-03)

Kan jag vara Mystery Shopper åt flera företag?
Ja, det kan Du men tänk på att alla uppdrag och information om dessa är strikt konfidentiell. (2012-02-16)

Kan jag berätta för andra att jag har genomfört uppdrag som Mystery Shopper för Better Business?
Ja, vi ser gärna att Du berättar för andra ATT Du har genomfört uppdrag, VAD Mystery Shopping är och VILKEN TYP av uppdrag Better Business arbetar med. Men Du får ALDRIG avslöja vilka företag/enheter som Du besökt som Mystery Shopper. Du får inte heller vidarebefordra någon som helst information om checklistor, guidelines eller Din bedömning/upplevelse av dina besök. (2012-02-16)

Uppdrag

Hur ofta kan jag få uppdrag på min ort?
Det varierar och beror främst på vilken/vilka orter Du kan genomföra besök. Du får inte genomföra ett uppdrag igen på samma enhet förrän efter 3 månader.(2012-02-16)

Hur lång tid tar det att genomföra ett uppdrag?
Det kan variera. Själva besöket, exempelvis i en butik, kan ta 20 minuter men med förberedelser, besök och rapportering kan ett genomsnittligt uppdrag ta 90 minuter när man är ny, för att sedan ta runt 60 minuter när man är mer erfaren.
För ett telefonsamtal eller web-besök kan däremot handla om 1-2 minuter för själva ”besöket”. (2012-02-16)

Måste jag KÖPA en vara vid besöket?
Det beror på uppdraget. Ibland kan ett köp ingå i besöket och då ersätts Du naturligtvis för det. (2012-02-16)

Hur gör jag för att anmäla mig till ett uppdrag?
Du måste själv vara aktiv och logga in i BeOnline. Under länken ”lediga uppdrag” finns annonser för de uppdrag som är aktuella just nu. Om du klickar på uppdraget kan Du läsa lite mera. Uppfyller du kraven för besöket och tycker det är intressant fyller du i intresseanmälan och skickar in. (2042-04-03)

Hur får jag utbildning/instruktioner?
Alla våra shoppers får briefing per telefon innan de utför ett nytt uppdrag alternativt via certifikat. Vid briefingen går vi tillsammans igenom vad Du skall göra och hur Du skall bete Dig vid uppdraget. Då har vi även möjlighet att stämma av att Du förstått guidelines och checklista korrekt. Det är viktigt att Du läst igenom dessa innan Du ringer för briefing. Ofta genomförs briefingen vid enskilda telefonsamtal mellan Mystery Shoppern och Projektledaren för uppdraget. Ibland genomförs briefingen för flera Mystery Shoppers samtidigt vid en telefonkonferens (se information nedan). (2012-02-16)

Briefing – Telefonkonferens
Om flera Mystery Shoppers ska briefas samtidigt genomförs detta som en telefonkonferens. Du får i så fall instruktioner om detta i besöksinformationen i BeOnline. Där framgår det vilken datum och tid Du skall ringa ett speciellt telefonnummer, när Du kommer fram skall Du ange en kod (som också framgår i BeOnline) för att komma in i telefonkonferensen. Presentera Dig alltid med namn och ort när Du kommer in i telefonkonferensen. (2014-04-03)

Betyg på Mystery Shoppers
Vi betygssätter alla Mystery Shoppers rapporter i BeOnline. Skalan är 1-10 och betygen är tillgängliga för respektive Mystery Shopper och för projektledarna. (2014-04-03)

Felsökning

Det går inte att logga in?
Om Du inte kommer in alls på https://www.betterbusiness.se/ ligger hemsidan förmodligen tillfälligt nere, vänligen försök igen lite senare. Om Du kommer till inloggningssidan och skriver in korrekt användarnamn och lösenord men ändå inte kan komma in i systemet kan du behöva justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. I Internet Explorer väljer Du Verktyg -> Internet-alternativ och under fliken Sekretess kan du lägga till vår hemsida under Webbplatser. klicka på Redigera och skriv in https://www.betterbusiness.se/och Klicka sedan på Tillåt. Alternativt kan du dra Du ner sekretessnivån ett steg på skjutreglaget. Spara inställningarna och starta om webbläsaren samt försök sedan att logga in igen. (2012-02-16)

Vi vill bli ännu bättre!
Vi är tacksamma för alla råd och tips om hur vi kan förbättra och effektivisera BeOnline, maila gärna konkreta förslag till info@betterbusiness.se. Vi skall vara bäst i Norden på Mystery Shopping, vi vill alltid bli bättre!

Cookies

Information om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska den som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ha möjlighet att vägra ta emot dem. En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk när du loggar in i BeOnline. En cookie håller reda på vem du är och gör att rätt information visas. När du är inloggad i BeOnline skickas cookien mellan din webbläsare och servern där sidorna hämtas, detta för att du ska få se din personliga information. Om du ställer in din webbläsare att inte acceptera cookies kommer inloggningen inte fungera. (2014-04-03)