+46 (0)8 – 5118 5110  info@betterbusiness.se English Login

BeOnline news

Hello, welcome to BeOnline!

 

Mäta diskriminering med mystery shopping?

För lite sedan läste jag ett  intressant förslag på hur DO aktivt kan arbeta för att kvalitetssäkra krogbranschens diskrimineringspolicys med hjälp av mystery shopping. Esabelle Dingizian (MP)som ligger bakom artikeln menar att Diskrimineringsombudsmannen (DO) måste arbeta med skarpare verktyg, såsom diskrimineringstester för att vi ska komma åt problemet med att människor nekas inträde till det offentliga rummet på grund av att de på något sätt avviker från normen. 

Som ett förslag nämner hon utvecklandet av diskrimineringstester som kan användas för att kvalitetssäkra våra offentliga policys mot diskriminering. “I andra länder – både inom det privata näringslivet och i den offentliga sektorn – kvalitetssäkrar man i vissa branscher genom så kallade mystery shoppers. Här är det inte frågan om att sätta dit någon. Syftet är att kvalitetssäkra policyns effekter och bedöma om det eventuellt krävs åtgärder, till exempel utbildningsinsatser.”

Vi vet att mystery shopping som verktyg kan användas för att kartlägga inte bara service och bemötande i köpsituationer och kundrelationer utan även för att kartlägga just effekten av policys och beslut i just den brinnande situationen där policys och beslut prövas, i sanningens ögonblick.

Läs hela artikeln här!

 

Comments are closed.