08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Spjutspetsar

Svårt att veta vart du ska börja eller hur du ska gå vidare med din förändring?

Efter att vi i 20 år hjälpt företag med mätningar och kartläggningar av kundserviceprocesser och bemötande är vi övertygade om att vi kan ge dig som kund relevant data för att öka kunskapen om era kunder och hur de upplever samtliga möten med ditt företag.

Men för att få till en förändring tror vi också att det är viktigt att ni som företag arbetar med att tydligt definiera vad som ska mätas, hur konkretiserar ni företagets kärna, ert DNA, till parametrar elelr nyckelbeteende som är mätbara. Vi tror också det ibland kan vara bra att stanna upp och fråga sig varför ni mäter det ni mäter samt helt avgörande att ni arbetar arbetar resultaten. För att erbjuda dig som kund en helhetslösning, så att du på riktigt kan göra bättre affärer, har vi valt att ta hjälp av spetskompetenser inom de områden vi tror är viktiga.

Vi har tagit hjälp av de bästa!

Vi ser att våra kunder har branschspecifika utmaningar likväl som övergripande generella och branschobundna frågeställningar och utmaningar. Vi har därför valt samarbeten med människor med erfarenhet från olika roller och med olika bakgrund och kompetens och kan åta oss uppdrag i ett stort antal branscher såsom: retail, hotell, restaurang, besöksliv, vård, bank och finans samt offentlig sektor och myndigheter.