Testa kundupplevelsen

För chefer som vågar!

Varje år utför Better Business en kundupplevelseundersökning hos de 100 största inom detaljhandeln. Få värdefull data på vart ni står i jämförelse genom att svara på frågorna och testa kundupplevelsen.

Vad testar jag kundupplevelsen emot?

Better Business arbetar med metoden mystery shopping och varje år genomför de Better Business CX-Index. Där diskreta mystery shoppers har besökt butiker runtom i landet. De har agerat som vanliga kunder och interagerat med personalen och observerat butikens kundupplevelse. Genom att följa en fördefinierad uppsättning kriterier har de noggrant dokumenterat sina observationer och upplevelser.