08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Svensk detaljhandel näst sämst i världen på att hälsa på sina kunder

Svensk detaljhandel näst sämst i världen på att hälsa på sina kunder

Europa och världen blir allt bättre på att bemöta sina kunder men Sverige visar nedåtgående siffror när det gäller att hälsa på, samt ge sina kunder ett leende. Det visar det nyligen sammanställda resultatet från årets the Smiling Report som samlar och sammanställer data rörande kundservice och bemötande.

Materialet är sammanställt av AB Better Business World Wide och visar mätningar utförda genom anonyma kundbesök på ett stort antal branscher. Resultatet för år 2012 baserar sig på svaren på över 2 miljoner frågor kring mottagna leenden, hälsningar och merförsäljning i 57 länder. Mystery Shoppingleverantörer i Afrika, Asien, Europa, Nord- and Sydamerika har deltagit i Smiling Report 2013.

Rapporten visar att totalt fick 78% av kunderna ett leende, 84% av kunderna fick en hälsning medan bara 56 % fick ett merförsäljningsförslag. För Sverige var siffrorna: leenden 69%, hälsning 66% och merförsäljningsförslag 43 % . Spanien är bästa landet både gällande leenden och merförsäljning och placerar sig topp 4 på hälsning.

Detaljhandel
Sifforna för detaljhandeln specifikt visar ett svagt resultat för Sverige. 66 % av kunderna i handeln fick ett leenden vilket placerar Sverige på en 32:a plats (av 39 länder) i mätningen. Bäst är Grekland med en leende-procent på 95%. Vad gäller att hälsa på kunderna så hamnar svensk handel i botten. 61% får en hälsning vilket kan jämföras med ett snitt generellt på 81 % och ett toppvärde som innehas av Spanien på 96%. Bara Pakistan hamnar sämre än Sverige vad gäller att hälsa på kunden. 42 % av de svenska kunderna blev erbjudna ett merförsäljningsförslag.

Hotell och restaurang 
Siffrorna för hotell- och restaurangbranschen (hospitality industry) visar också sämre siffror än genomsnittet samt en nedåtgående trend om man ser till resultaten sedan mätningens startår 2004. Av kunder och besökare i svenska serviceinrättningar erhöll 70% ett leende, 90% en hälsning och 46% ett merförsäljningsförslag. Länderna i topp inom branschen var för leenden och merförsäljning Spanien på 99% respektive 98 % samt Colombia med en hälsningsprocent på 99%.

Hela rapporten finns tillgänglig på the smilings webbsida. För mer information om the Smiling Report vänligen kontakta Veronica Boxberg Karlsson på veronica@betterbusiness.se, tel +46 8 5118 5111.

AB Better Business
World Wide startades 1995 av Veronica Boxberg Karlsson. Företaget genomför
mystery shoppinguppdrag i alla branscher, över hela världen. Företaget har idag
21 anställda på kontoret samt över 60 000 mystery shoppers världen över.

Comments are closed.