08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Spanien toppar Smiling Report 2013

Spanien toppar Smiling Report 2013

Mystery Shoppingleverantörer i
Afrika, Asien, Europa, Nord- and Sydamerika har deltagit i Smiling Report 2013.
Rapporten sammanställer data rörande kundservice och bemötande insamlat genom
mätningar utförda på ett stort antal branscher under 2012. Resultatet för år
2012 baserar sig på svaren på över 2
miljoner frågor kring mottagna leenden, hälsningar och merförsäljning i 57
länder.
Totalt fick 78% av kunderna ett leende, 84% av kunderna fick en
hälsning medan bara 56 % fick ett merförsäljningsförslag. Dock är de flesta
siffrorna högre än på många år. Spanien är bästa landet både gällande leenden
och merförsäljning och placerar sig topp 4 på hälsning. 

Leenden Spanien hade ett smilingvärde på 96% under 2012, följt av Grekland på 95%,
Polen 94% och Kina 92%. Pakistan hade likt föregående år lägst resultat där
endast 40% fick ett leende, Slovenien hade 41%. Världsdelarna med högst poäng
var Sydamerika med 83% och Sydamerika med 82%. Lägst siffra bland världsdelarna
blev Afrika med 66%. Branscherna med högst andel leenden blev Bank och finans med
87% och Hotell och restaurang med 85%. Transportindustrin fick åter lägst poäng
med bara 62% leenden, följt av Myndigheter på 64%.

Hälsning De länder med högst värde på hälsning under 2012 var Colombia och Uruguay med
99%, tätt följda av Peru med 98% och Spanien med 97%. Även hälsningar fick
lägst poäng i Pakistan med 43% och Asien hade återigen lägst världsdelspoäng på
82%, följt av Europa med 83%. Sydamerika fick bäst världsdelsvärde med 93%. Bank
och finans samt Hotell och restaurang var de branscher med högst andel
hälsningar med 90%. Lägst hälsningsprocent fick bilindustrin med 80% samt
detaljhandeln med 81%.

Merförsäljning har alltid haft sämre
resultat än leenden och hälsningar sedan undersökningen startade år 2004. Bäst
var Spanien med en merförsäljningsprocent på 94% och sämst var åter Cypern med
17%, följt av Finland på 20%. Bäst bland världsdelarna var åter Asien med ett
totalvärde på 62%. Lägst andel hade Nordamerika med 34%. Hotell och restaurang
var den bransch med bäst resultat på 66% medan Sport och fritid hade 42%. Transport
hade lägst merförsäljningssiffra med bara 39%. 

Hela rapporten
finns tillgänglig på the smilings webbsida, www.smilingreport.com. För mer information om the Smiling
Report vänligen kontakta Veronica Boxberg Karlsson på veronica@betterbusiness.se, telefon: +46 8 5118 5111.

AB Better Business
World Wide startades 1995 av Veronica Boxberg Karlsson. Företaget genomför
mystery shoppinguppdrag i alla branscher, över hela världen. Företaget har idag
20 anställda på kontoret samt över 60 000 mystery shoppers världen över.

För mer information om
AB Better Business World Wide eller om mystery shopping som metod, kontakta
Lina Schölin. Tel: +46 8 5118 5119. E-post: lina@betterbusiness.se 

Comments are closed.