08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Så jämför du leverantörer av Mystery Shopping

Så jämför du leverantörer av Mystery Shopping | Better Business Blogg

Leverantörer av Mystery Shopping

När du har bestämt dig för att använda dig av Mystery Shopping som metod för att förbättra och utveckla din verksamhet gäller det att hitta rätt leverantör av Mystery Shopping. Det för att säkerställa att du som köpare av tjänsten får ut maximal nytta.

Det finns ett flertal ledande leverantörer att välja på, runt om i världen. Dessa företag hjälper dig att rekrytera shoppers som är representativa för din målgrupp och kan bidra med värdefulla insikter kring just din verksamhet. Till exempel att genomföra anonyma kundbesök fysiskt i butik, rapportera om en köpupplevelse i din webbshop eller säkerställa att företagets riktlinjer följs i telefonsupporten. I stort sett allt kan mätas och med Mystery Shopping fokuserar vi på alla de tillfällen där varumärket interagerar och kommunicerar med sin slutkonsument.

Oavsett vad det är du vill mäta och utvärdera är det viktigt att du väljer rätt Mystery Shopping leverantör. Du kanske redan har börjat kika på några olika leverantörer? Du kommer få lite tips på hur du ska gå tillväga när du jämför dessa. I den här bloggposten fokuserar vi på de mer inledande frågeställningarna. I köpguiden ”Din väg till lyckad mystery shopping” kan du läsa mer om genomförandet/leverans samt analys och uppföljning.

Att jämföra leverantörer av Mystery Shopping

Som med alla kvalitetstjänster gäller det att inte enbart titta på prislappen när du jämför leverantörer för Mystery Shopping. Även om detta självklart är en av de första frågorna som dyker upp. Och visst kan en ”vinstgenerator” ge dig en fingervisning, men det handlar inte endast om hårda siffror.

Förutom att du ska ha en bra magkänsla när du väljer leverantör, bör du också säkerställa att den leverantör du slutligen väljer går i linje både med ditt företags värderingar och era behov.

Kring dessa områden bör du ställa frågor när du jämför leverantörer:

 • erfarenhet
 • processen
 • Utförande
 • etiska regler (och GDPR)
 • medlemskap i branschföreningar

Erfarenhet

En klart lysande stjärna inom sitt område kan få allt att se enkelt ut, men det är ingen hemlighet att träning ger färdighet. Leta efter en leverantör som har gedigen erfarenhet av att utforma mystery shoppingprogram för företag inom din bransch.

Vilken erfarenhet har leverantören?

Vilka är deras nuvarande/tidigare kunder? (På hemsidan hittar du ofta en sida med “kundcase”, fråga annars).

 • Har de erfarenhet av just din eller motsvarande bransch?
 • Har de någon kund som du kan kontakta med eventuella frågor?

Processen

Långt innan det är dags för en Mystery Shopper att ta sig an sitt uppdrag görs förarbetet som ligger till grund för uppdragets framgång. Man gör en behovsanalys och tar fram nyckelbeteenden, vad som ska mätas och hur. När uppdragen sedan är utförda ska datan analyseras och tolkas innan det är dags för återkoppling och själva arbetet med resultatet – utvecklingen av verksamheten.

Även om Mystery Shopping utförs med samma syfte och mål så kan själva processen, hur man går tillväga, skilja sig åt. Våga ställ frågor när du jämför leverantörer av Mystery Shopping eftersom det kan finnas skillnader när det kommer till själva processen.

Utförandet

Innan du väljer leverantör vill du veta hur projektet kommer att gå till, från start till mål. Det är också först då du kan bedöma om det pris du fått offererat är rimligt eller inte.

 • Vad gör man vid uppstarten av ett projekt?
 • Hur väljer man shoppers?
 • Utbildas shoppers?
 • Hur hanterar man sjukdom eller uteblivna besök?
 • Hur säkerställer ni att besöken verkligen genomförs?
 • Vad kan jag förvänta mig innan, under och efter?

Etik och GDPR

Etiska regler

Tyvärr har Mystery shopping som metod ibland blivit ifrågasatt till följd av att mindre nogräknade leverantörer uppträtt på ett oetiskt och oprofessionellt sätt. Det kan innebära stora problem för dig om om din leverantör brister i etik och i slutändan är ansvaret ditt. Så var inte rädd att ställa frågor kring deras etiska förhållningssätt. Det tjänar både du och dina medarbetare på, men även de som ska utföra uppdraget (Mystery Shoppers).

 • Kan leverantören tydligt beskriva sina etiska riktlinjer och stämmer dessa överens med era?
 • Vad får/får inte Shoppers göra? T ex kopplat till uppförande, personalpolicys, lagar och regelverk.
 • Hur ser leverantören till att de etiska reglerna efterföljs? Be om exempel!

Mystery Shopping och GDPR

Trots att det nu är ett tag sedan GDPR trädde i kraft finns det fortfarande inga absoluta standards för regelefterlevnad. Alla verksamheter som hanterar personlig data har löst det på sitt sätt.

 • Har de koll på vad GDPR innebär och kan de förklara det på ett bra sätt?
 • Hur hanterar de sin persondata? Be om exempel.
 • Vem är det som bär det yttersta ansvaret att datan hanteras på rätt sätt? (Agerar de t ex som ombud för er är det ni som har det yttersta ansvaret).

Medlem i branschföreningar?

Mystery shopping är en metod som kräver både kunskap och erfarenhet. Ett sätt för dig att säkerställa en hög lägstanivå är att kontrollera om leverantören är medlem i någon branschförening. Medlemmar inom branschorganisationer förväntas följa vissa principiella grundregler. Ett exempel på en sådan är den ledande organisationen MSPA och ett av deras grundläggande syften är att säkerställa upprätthållandet av konsekventa kriterier för Mystery Shopping.

Globalt: http://www.mspa-global.org
Europa: http://mspa-eu.org

Vill du veta mer om hur du går tillväga för att jämföra och utvärdera en leverantör av Mystery Shopping?

Här kan du ladda ned köpguiden ”Så lyckas du med Mystery Shopping”. Den är särskilt framtagen för att hjälpa dig som planerar, eller redan har inlett, processen med att handla upp tjänster kring Mystery shopping.

Köpguide: Så lyckas du med Mystery Shopping. En hjälpande guide för dig som vill jämföra eller utvärdera Mystery Shopping-leverantörer.

Comments are closed.