(Svenska) 08 – 5118 5110  (Svenska) info@betterbusiness.se (Svenska) Svenska (Svenska) Logga in

(Svenska) BeOnline nyheter

(Svenska) Hej och välkommen till BeOnline!

 

Pressrelease

Read in English or Swedish

Better Business World Wide podejmuje strategiczną decyzję, inwestując w masę upadłościową głównego konkurenta.

Obecna pandemia mocno uderzyła w branżę badawczą uniemożliwiając pracę nad poprawą doświadczeń zakupowych klientów. Wiele krajów zostało całkowicie pozbawionych możliwości prowadzenia działalności biznesowej. Około miesiąca temu, jeden z naszych kolegów z branży i główny konkurent, Daymaker, podjął decyzję o ogłoszeniu bankructwa. Chociaż my również zostaliśmy dotknięci skutkami pandemii, chcemy nadal pomagać naszym klientom w rozwoju ich doświadczeń z klientami, a inwestycję w majątek upadłego Daymakera postrzegamy jako tego część. – Mystery Shopping jest stosunkowo małym sektorem w Szwecji i dobrze znamy naszą konkurencję. To oczywiście przykre stracić dobrego kolegę z branży, mówi Lina Schölin, dyrektor generalny Better Business World Wide. Jednak biorąc pod uwagę, że klienci firmy Daymaker również znaleźli się w trudnej sytuacji postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i jednocześnie wzmocnić naszą pozycję na rynku. – Nabieramy wiatru w żagle, kontynuuje Lina. Jesteśmy aktywni w branży od 25 lat i pozostaniemy tu przez długi czas. – Chcemy być właściwie przygotowani po zakończeniu się okresu pandemii, dla dobra własnego ale przede wszystkim dla dobra naszych klientów. Wysoce prawdopodobna jest zmiana wzorców oraz zachowań zakupowych konsumentów, a naszym zadaniem jest aktywne wsparcie i pomoc klientom w podejmowaniu takich decyzji, które zapewnią poziom doświadczeń zakupowych w swoich sklepach na najwyższym, światowym poziomie.

Aby otrzymać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Lina Schölin, CEO Better Business World Wide, lina@betterbusiness.se, + 46 8 5118 5119

Od ponad 25 lat w Better Business World Wide pomagamy firmom i organizacjom z różnych branż mierzyć i rozwijać doświadczenia zakupowe klientów przy pomocy Mystery Shopping oraz innych metod pomiarowych, w ponad 60 krajach. Jesteśmy założycielami i członkami organizacji branżowej MSPA Europe/Africa i edukujemy zarówno pracowników z branży jak i naszych klientów z zakresu metodologii za równo przy pomocy badań jak i autorskich książek, w 25 językach. Nasz system raportowania BeOnline oferuje klientom unikalne raporty,  w czasie rzeczywistym oraz w nieograniczonej liczbie języków.

Comments are closed.