08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Attendo Sverige

Att mäta med anonyma anhöriga

Mystery shopping med ”anonyma närstående” på Attendos äldreboenden samt i hemtjänsten för att få insikt i hur besökaren upplever att Attendo lever sina värderingar; kompetens, engagemang och omtanke. Samt för att säkerställa kvalitet i samtliga företagets möten med sina kunder.

”För Attendo är det viktigt att få kunskap om hur vi uppfattas när man vänder sig till oss för att få hjälp inom hemtjänsten eller söker en plats på ett äldreboende. Anonyma närstående är ett mycket bra verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av det viktiga mötet med presumtiva kunder. Hur man upplever vår tillgänglighet, bemötande och professionalitet är helt avgörande för om man väljer oss som utförare av tjänsten eller inte.

Kerstin Ternedal, Marknadsutvecklare, Attendo Sverige

Läs mer om Attendo och deras verksamhet här: www.attendo.se