08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Öka din försäljning med kundupplevelsen

Inom de flesta branscher märks idag allt fler aktörer på marknaden och många möjligheter till att handla online. Dessutom har vi en allt mer global marknad och kan beställa till lägre priser i andra länder. Därför har det blivit svårare att öka försäljningen genom klassiska prisstrategier och stor mediabudget. Då man kan inte längre konkurrera med enbart varumärke och kostnadsledarskap krävs en annan typ av differentiering. Därför har en ökad kontroll över kundupplevelsen blivit det hetaste diskussionsämnet i ledningsgrupper.

Så påverkar du kundupplevelsen

Hur kan man då aktivt börja arbeta med att påverka sin kundupplevelse för att öka försäljningen? Först och främst handlar det om att skapa en förståelse för alla de faktorer i er verksamhet som bidrar till upplevelsen, för att i nästa steg se till att ni kan mäta och övervaka alla dessa. Information samlas in både från interna verktyg och processer samt genom att fråga kunderna. När data samlats in börjar arbetet med att jämföra och analysera och baserat på insikterna gör man en plan med åtgärder att testa. Här är vår 6-stegsplan för att komma igång med arbetet med kundupplevelsen:

Steg 1 – Definiera kundresan

Kartlägg hela er verksamhet utifrån vilka interaktioner, så kallade touchpoints, som sker med en kund som genomför ett köp från början till slut.

Steg 2 – Övervaka och mät varje touchpoint

Samla in information om varje touchpoint och se till att den presenteras på ett överskådligt sätt över tid, det gör det enklare att se tendenser och resultat.

Steg 3 – Se din verksamhet som dina kunder ser den

Komplettera din data med information om hur kunderna själva upplever servicen eller miljön. Använd olika typer av metoder för att få in feedback: exempelvis intervjuer, enkäter eller mystery shopping.

Steg 4 – Analysera och gör en åtgärdsplan

Sammanställ informationen och analysera resultatet av din mätning. Skapa en plan med de förändringar ni vill göra.

Steg 5 – Förändra och testa

Inför de planerade åtgärderna stegvis, några få i taget. Det kommer att göra det enklare för er att se effekten av förändringen. Testa er fram i liten skala för att sedan föra ut det som gett bäst effekt i resten av organisationen.

Steg 6 – Följ upp resultaten

Mät på samma sätt både före och efter att ändringar införts, så att resultatet blir tydligt. Upprepa sedan steg 3-6 kontinuerligt, för att lära er allt mer om hur kundupplevelsen påverkas till er fördel och ökar försäljningen!

Beställ gärna vår kostnadsfria guide där du hittar 6-stegsplanen för att ta kontroll över din kundresa. Vi hoppas att den ska ge dig en skjuts på vägen.

Här beställer du vår kostnadsfria guide

Comments are closed.