(+354-5659901)  info@betterbusiness.is Íslenska Innskráning

BeOnline Innskráning

Velkomin í BeOnline!

 

(Svenska) Tips på sommarläsning – intressanta böcker för säljare och säljledare

Nya böcker för säljare och säljledare

“Vi är övertygade om att gott värdskap och ledarskap leder till arbetsglädje, som i sin tur leder till merförsäljning och bättre lönsamhet i verksamheten.”

Bägge dessa böcker handlar om sju steg till framgång i säljarbetet. ”Det säljande ledarskapet” har några ytterligare kapitel som vänder sig till säljledare som vill arbeta mera effektivt med säljledning.

Om författarna:

Veronica Boxberg Karlsson

Veronica Boxberg Karlsson har under många år varit säljledare i detalj- handeln och restaurangbranschen, och brinner för värdskap och merför­säljning. Veronica grundade branschorganisationen för mystery shopping i Europa och det första professionella mystery shoppingföretaget i Sverige, BETTER BUSINESS WORLD WIDE. Mystery shopping är det mest effek­tiva verktyget för att mäta värdskap och försäljning i sanningens ögonblick. Veronica har skrivit flera böcker om mystery shopping och ledarskap.

Jan Gunnarsson

Jan Gunnarsson är grundare till VÄRDSKAPET som hjälper ledare och medarbetare att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksam­heter och platser. Som författare till åtta böcker inom värdskap, bemötande, service och samverkan samt ledarskap, är Jan en av landets mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid över 1 800 tillfällen i Sverige och internationellt. Jan är utbildad som lärare i medkänsla vid Stanford Univer­sity i USA och har gått utbildningsprogram i personligt ledarskap på Harvard Business School

Böckerna säljs via.
www.betterbusinessbooks.se

AB Better Business World Wide startades 1995 av Veronica Boxberg Karlsson. Företaget genomför mystery shoppinguppdrag i alla branscher, över hela världen. Företaget har idag 21 anställda på kontoret samt över 60 000 mystery shoppers världen över.


Comments are closed.