08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Vad kan man mäta med Mystery Shopping?

Alla företag har någon form av kontakt med kunder, leverantörer eller partners.  Alla dessa kontakttillfällen kan mätas både genom privata konsumenter och professionellt genom representanter för små och stora företag.

Mystery shopping kan användas inom alla branscher, till exempel:

  • Detalj- och dagligvaruhandel
  • Restauranger
  • Hotell
  • Besöksnäring
  • Bilåterförsäljare
  • Bank och försäkringsbolag
  • Privat/offentlig vård och omsorg.

Här kan du läsa mer om våra kunder i respektive bransch

Unika Program

Ett mystery shoppingprogram är ofta utvecklat som ett unikt program baserat på det aktuella företagets mål, standards och koncept. Benchmarking blir då endast möjlig för olika enheter och hierarkier inom företaget. Men då många företag är intresserade av att också kunna jämföra sig med andra företag i samma bransch har vi utvecklat ett standardprogram för detta.

Ett mystery shoppingprogram som rapporteras på individnivå mäter inte den enskilda medarbetarens prestation utan vi brukar säg att det mäter arbetsledningen och chefernas prestation. Chefen är ansvarig för nyanställningar, introduktion, utbildning och stöttning av sina medarbetare. Mystery shopping mäter ju egentligen då hur bra chefen har lyckats i sitt ledarskap och vad som kan förbättras och utvecklas.

Utvärderingar kan användas som en bas för belöning av goda och utomordentliga insatser. Vi försöker dock alltid guida er, våra kunder, att noga tänka igenom kriterierna för belöningar så att belöningsprogrammet uppfattas som rättvist och att det motiverar medarbetarna. Vi har många idéer och förslag gällande belöningar – bara fantasin sätter gränser!