08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Better Business har ett starkt engagemang inom branschorganisationen MSPA (Mystery Shopping Providers Association). MSPA samlar över 400 företag i branschen och verkar för att etablera standards och etiska regler för branschen samt att utbilda leverantörer, kunder och shoppers.

Better Business grundare Veronica Boxberg Karlsson är också grundare av branschorganisationen MSPA Europe. Som sådan är hon också ständig medlem i MSPAs globala styrelse som stödjer MSPAs regionala avdelningar i Asien, Europa, Nord- och Latinamerika.

MSPA är dedikerat att förbättra service och främja förstklassighet inom mystery shoppingbranschen. Ett grundläggande syfte med organisationen är att säkerställa upprätthållandet av konsekventa kriterier.

Medlemmar inom branschorganisationen förväntas följa principiella grundregler gällande ärlighet, professionalism, skälighet och tystnadsplikt, för att skydda allmänhetens och våra kunders intressen samt för att främja god affärssed.

Ett utdrag ur de etiska riktlinjerna

Avtalsreglerna är etablerade för att säkerställa att MSPA:s medlemmar rättar sig efter följande principer:

  • Förbinda sig till organisationens syfte (se ovan)
  • Utföra mystery shopping tjänster på ett ärligt och etiskt vis
  • Utföra mystery shopping tjänster i enlighet med branschens förfaringssätt och bestämmelser, vilka MSPA:s medlemmar har presenterat och enats kring
  • Inge förtroende för mystery shopping och uppmuntra till allmänt samarbete
  • Inge förtroende i affärsvärlden att mystery shopping utförs professionellt och rättvist
  • Respektera våra kunder, deras anställda, våra anställda, underleverantörer, andra anslutna medlemmar i MSPA och allmänheten

Är du intresserad av att veta mer? Läs riktlinjerna i sin helhet här.