Insight Challenge

De ökade resultatet med 40 %!

Preem fortsätter att leverera kundupplevelser i världsklass!

Genom att använda mystery shopping-mätningar från Better Business identifierades områden som kunde förbättras. Dessa områden integrerades sedan som frågor i Pushappys motivationsplattform. Efter en tid av implementeringen genomfördes en ny mätning, och resultaten visade betydande förbättringar.

”De senaste månaderna har Preem tagit fram en gedigen säljprocess samt implementerat PushAppy som ett sälj- och motivationsverktyg, och tack vare Mystery Shopping av Better Business kan vi nu se vilken effekt detta har gett. I de senaste mätningarna ser vi att antalet kunder som blir erbjudna en kompletterande vara har stigit med 40%.
Detta är ett fantastiskt kvitto på att övning ger färdighet och att roliga arbetssätt kombinerat med en tydlig säljprocess motiverar medarbetarna till att utvecklas.” säger Namn, titel Preem

Kontakta oss för att veta mer!