Global Mystery shopping leverantör

Globala Projekt

Better Business är ett av få mystery shoppingföretag som kan organisera globala projekt med hög kvalitet.

Det kan vi göra eftersom

  • Vi har över 25 års erfarenhet av att kordinera mystery shoppers och underleverantörer över hela världen
  • Vi arbetar med strukturerade metoder för projektstyrning och uppföljning
  • Vi ställer mycket höga krav på våra partners och på kvalitetssäkring
  • Vi garantera 100% leveranssäkerhet med rätt shopperprofiler och den shopper-rotation som vi utlovat
  • Våra kunders användare kan själva välja på vilket språk se vill se sina rapporter
  • Rapporterna kan vara tillgängliga inom 24 timmar, aggregerade på de nivåer som kunden önskar
  • Vi säkerställer att rapportaccess och personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Kontakta gärna oss om du vill veta mera om globala projekt