08 – 5118 5110  info@betterbusiness.se Svenska Logga in

BeOnline nyheter

Hej och välkommen till BeOnline!

 

Försäljningskontroll

 Svinn, internt och externt, är för många företag idag ett problem. Företag har ofta specificerade och dokumenterade rutiner avseende svinnförebyggande åtgärder som är kommunicerade och välkända för företagets medarbetare. Men i vissa fall saknas detta.
Vi vill kunna ge våra kunder en helhetslösning för att arbeta svinnförebyggande varpå vi erbjuder er hjälp med att förutom att genomföra försäljningskontrollen i sig, också göra analys av företagets rutiner samt att ta fram policyer och arbeta med utbildning för medarbetarna.

Vi har valt att definiera försäljningskontroller enligt följande:

”Observation av enskilda moment vid kassahantering för att säkerställa att riktlinjer samt processer som företaget definierat efterlevs. Målet är att kvalitetssäkrasäkra rutiner, arbetssätt samt att ge medarbetare en trygg arbetsplats.”

Vi erbjuder svinnförebyggande åtgärder för kedjeföretag, franchiseorganisationer, kommuner och myndigheter inom flera områden såsom detaljhandel, hotell & restaurang och event.

Vi ställer höga krav på våra medarbetare som genomför försäljningskontrollerna i din verksamhet. Vi matchar lämplighet utifrån våra kunders behov och uppdragets karaktär.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!